Pārresoru koordinācijas centra(PKC) pārstāvji ziņoja par Latvijas ANO attīstības mērķu 2020. līdz 2030. gadam īstenošanu. Ziņojums šī gada jūlijā tika prezentēts ANO Augsta līmeņa politikas forumā, kas notika Ņujorkā, ASV. Kā norādīja PKC Latvijā, palielinās nodzīvotie mūža gadi, bet samazinās veselīgi nodzīvotie mūža gadi. Ziņojums liecina, ka Latvijā pieaug iedzīvotāju apmierinātība ar veselības aprūpes pakalpojumiem un reģionos ir piesaistītas medicīnas personas.

PKC vadītāja vietnieks V. Vesperis uzsvēra, ka Latvijā ir uzlabojušies tie rādītāji, kas attiecas uz novēršamo mirstību, kad cilvēki iet bojā dažādu ārējo nāves cēloņu rezultātā, kas, tostarp ietekmē arī mūža garumu.

Komentējot secinājumu, ka samazinās veselīgi nodzīvotie mūža gadi, ka tas ir pašvērtējuma rādītājs, kas tiek iegūts no aptaujām, kurās cilvēki ir aicināti novērtēt savu veselību.

Viņš norādīja, ka šis subjektīvais vērtējums pasliktinās, tomēr tas būtu jāvērtē ar zināmu piesardzību, ka nebūt nav tā, ka veselības aprūpē ir izdarīts viss iespējamais, nozares sakārtošanā vēl joprojām ir daudz darāmā.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics norādīja, ka Latvija no Eiropas ievērojami atpaliek cilvēku dzīves ilgumā. Viņš aicināja PKC sagatavot ziņojumu, kādas ir vajadzības veselības nozarē, kāda metodika ir izmantota ziņojumā un kādi ir patiesie dati.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv