Klimata un enerģētikas ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji iepazīstināja Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātus ar "Re Power EU" programmā pieejamo līdzekļu efektīvu izmantošanu Latvijas ekonomikas ilgtspējai, IKP pieaugumam un dabai draudzīgas enerģētikas attīstībai. Deputāti uzklausīja ministrijas pārstāvju ziņojumus un atbildes uz konkrētiem Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātu iepriekš iesniegtajiem jautājumiem attiecībā uz Latvijas plānu zaļās enerģijas ražošanas jomas attīstībai. 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti rosināja Klimata un enerģijas ministrijai līdz šā gada 1. septembrim sagatavot skaidru plānu zaļās enerģijas ražošanai un ekosistēmas izveidei Latvijā. Komisijas deputāti arī norādīja, ka šādam plānam jābūt balstītam uz konkrētiem pētījumiem par zaļās enerģijas ražošanas nepieciešamību un lokācijām, un ģenerēšana jaudu plānā, lai nopietni lēmumi par šīs jomas attīstību būtu datos balstīti un pamatoti. 

Komisija sagaida Klimata un enerģijas ministrijas ziņojumu par rezultātiem pēc rezervācijas jaudu precizēšanas, stājoties spēkā maksājumam par katru rezervēto MW no 01.04.2023. Papildus, komisija sagaida ziņojumu no Finanšu ministrijas par piedāvājumu 123,79 miljonu EUR RePower EU projektu līdzekļu sadalījumu. Komisija uzsvēra, ka nepieciešams izvērtēt iespējamajās papildus investīcijas Latvijas energosistēmā, ko paredz Atveseļošanas un noturības fonds un RePower projekti, Latvijas enerģētiskās neatkarības, ekonomikas konkurētspējas, ilgtspējas un iedzīvotāju enerģijas izmaksu samazināšanai.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics norādīja, ka Latvijai ir jāizstrādā zaļās enerģijas ražošanas plāns, jānosaka visu pušu atbildības, lai veicinātu gan valsts akciju sabiedrību, gan mūsu uzņēmēju un iedzīvotāju pēc iespējas lielāku saražotās enerģijas apjomu. Ir jārada apstākļi, ka katrs saražotais elektrības kilovats tiek gaidīts un dod pienesumu mūsu valstij. Kritiski svarīgs ir banku sektora, atbildīgo ministriju un “Altum” atbalsts ilgtspējīgu zaļās enerģijas projektu finansēšanai Latvijā. Valstij jāuzņemas vadošā loma finansēšanas pieejamības veicināšanā. Efektīva uzņēmumu kreditēšanas politika var palīdzēt uzņēmumiem attīstīties un izaugt, veicinot valsts ekonomikas izaugsmi. 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv