2023. gada 25. janvāra Ilgtspējīgas attīstības komisijas ( turpmāk – Komisija) sēdē komisijas deputāti uzdeva Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un AS” Altum” sagatavot atbildes uz komisijas jautājumiem par mājokļa pieejamību un atbalsta rīkiem mājokļa iegādei. Ekonomikas ministrijai bija jāsagatavo konkrēti priekšlikumi, kā sasniegt rezultatīvus rādītājus ceļot vismaz 1000 jaunu mājokļu gadā, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, kā arī bija jāizstrādā priekšlikumi investīcijām un valsts atbalsta programmām mājokļa pieejamībai līdzvērtīgi visā Latvijas teritorijā.

Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors M. Auders informēja, ka ministrija ir devusi priekšlikumus valdības rīcības plānam par mājokļa jautājumiem. Ministrija prognozē, ka 1000 jaunu mājokļu gadā ir iespējams realizēt.

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi zemas īres maksas programmu, kura drīzumā nonāks valdībā. Mājokļu attīstības pieejamības fonds ir viens no prioritātēm, kur būs programmas aprobācija par zemu īres maksu. Bankas kopā ar ministrijām izskatīs konkrētus priekšlikumus un virzīs izmaiņas uz hipotekāro kredītu attiecībā uz mazāku darījumu kreditēšanu, tai skaitā izvērtēs programmu uz patēriņa kreditēšanu uz mazākajiem aizdevumiem, kas būtu vērsti uz attiecīgi mazāku darījumu finansēšanu. Ekonomikas ministrija piedāvā jaunajiem speciālistiem noteikt vienreizēju maksu par garantijas izsniegšanu 2,5% apmērā no piešķirtās garantijas summas, atbrīvot no valsts nodevas par ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, noteikt valsts nodevu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā 0.5% no nekustamā īpašuma vērtības (euro), ja nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz 100 000euro. Kā arī piedāvā palielināt garantiju atbalstu reģionos ģimenēm ar bērniem.

25. janvāra sēdē tika uzdots izskatīt problemātiku par pašvaldību ierobežotajām iespējām uzņemties aizdevumu saistības, lai pilnvērtīgi realizētu dzīvojamā fonda atjaunošanas un mājokļa pieejamības politiku savā teritorijā – Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar ALTUM izvērtēt visas iespējas samazināt pašvaldību galvojumu īpatsvaru (apmēru) pašvaldību saistībās aizdevumiem mājokļa pieejamības projekta īstenošanai. Būtiski nesašaurināt pašvaldību iespējas ņemt aizdevumu arī citu infrastruktūras objektu būvniecībai, kas būtiski mājokļu pieejamības projektu īstenošanai. Deputāti lūdza sniegt informāciju par pašreizējo regulējumu un situāciju pašvaldībās attiecībā uz galvoto aizdevumu apmēru un slogu pašvaldību budžetiem tieši dzīvojamā fonda nodrošinājuma sakarā.

Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore I. Komisāre informēja, ka pašvaldības daudzdzīvokļu celtniecības projektu var realizēt, iesaistot savas kapitālsabiedrības. Kopš 2019. gada ministrijai ir iespējas pašvaldībām sniegt galvojumus savām kapitālsabiedrībām ar galvojumu samazinātā apmērā attiecināt uz pašvaldības saistībām. Diemžēl neviena no pašvaldībām nav griezusies pie ministrijas ar šādu vēlmi sniegt galvojumus savai kapitālsabiedrībai.

Deputāti uzsvēra, ka nepieciešams daudzdzīvokļu īres dzīvokļus jau paredzēt daudzbērnu ģimenēm. Tāpat ministrijām kopā ar banku sektoru jāmeklē labākais risinājums dzīvokļu kreditēšanai. Ministrijas un banku sektors apstiprināja, ka risinās jautājumu par patēriņa kredīta izmatošanu mazākajiem aizdevumiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv