Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis apkopojot Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātu priekšlikumus ierosina:

1. Komisijas galvenais uzdevums būs strādāt pie Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam, gan pie saturiskās daļas, gan pie nozaru ekspertu iesaistes plāna izstrādāšanā;

2. Notiks divas konferences: viena konference paredzēta 2019.gada pavasarī, kas būs veltīta tautsaimniecības izaugsmei un otra konference 2019.gada rudenī par reģionu teritoriālo attīstību;

3. Vienu reizi mēnesī notiktu komisijas izbraukuma sēdes.

Sadaļā dažādi būtu viena trešdaļa no komisijas darba apjoma.