Par NAP 2027 mērķu sasniegšanas progresu un rezultatīviem rādītājiem.

Par cilvēkkapitāla attīstības plānu, finansējuma piešķiršanu plānotajām programmām nākamajiem trim gadiem.

Par Ilgtspējīgas attīstības komisijas pamatdarbības jautājumiem tuvākā periodā.

Par plānu zaļās enerģijas ražošanai, balansēšanas jaudas un ekosistēmas izveidei Latvijā.