Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 1. “Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi ” lēmuma pieņemšana.

 2.Saeimas Analītiskais dienesta pētījums: Par darbaspēka nodrošinājumu tautsaimniecībai.

    Zemes politikas pamatnostādnes.
    Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018.–2021.gadam programmas virzība.

Pievienotās vērtības izcelsmes teritoriālā analīze un Latvijas ekonomiskā potenciāla kartējums.

Sasniegtie rezultāti ekonomikas nozaru produktivitātes paaugstināšanā.