Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

IKT nozares ilgtspēja un produktivitāte, publisko e-pakalpojumu pieejamība. Savstarpējie valsts un pašvaldību iestāžu norēķini par datiem.

Latvijas Inovāciju ekosistēma – izaugsmes plāns.

Latvijas Inovāciju ekosistēma – izaugsmes plāns.

1."Kāpēc Latvijas sabiedrība ar ironiju uztver jēdzienu "ilgtspējīga attīstība". Ivars Brīvers 12. Saeimas deputāts

2.Nacionālā attīstības plāna 2014 – 2020. gadam uzdevumi izpildes nodrošināšanai. Ziņo: Pārresoru kordinācijas centra pārstāvis

Eiropas Savienības attīstības scenāriji un finansējums 2021-2027: Latvijas nostāja.