Par mājokļa pieejamību un atbalsta rīkiem visā Latvijas teritorijā.

Re Power EU programmā pieejamo līdzekļu efektīva izmantošana Latvijas ekonomikas ilgspējai, IKP pieaugumam un dabai draudzīgas enerģētikas attīstībai.

Finanšu sektora Ilgtspējīgas attīstības politika un ietekme uz Latvijas ekonomikas ilgtspēju.