2016.gada 12.oktobrī  notika Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas kopsēde Par Latvijas kūdras nozares ilgtspējīgas attīstības iespējām. Latvijas kūdras ražotāju asociācijas pārstāvji un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji izklāstīja problēmas nozarē. Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti nobalsoja par kūdras nozares attīstības stratēģijas izstrādi līdz 2017.gada 1.jūnijam un uzdeva līdz 2017.gada 2.janvārim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar nozari pārstāvošajām organizācijām, izstrādāt grozījumus likumā “Par zemes dzīlēm”, paredzot, ka zemes dzīļu izmantošanas licenci, ar mērķi veikt kūdras ieguvi izsniedz un valsts vai pašvaldības zemi kūdras ieguvei iznomāt vai nodod lietošanā uz termiņu līdz kūdras atradnes izstrādes beigām. Tā stiprinot valsts politiku vides aizsardzības jomā, nodrošinot kūdras iegulas izstrādi atradnē pilnā apjomā un rekultivācijas darbu veikšanu, kā arī investīcijām pievilcīgāku un ekonomiski pamatotāku kūdras ieguvi kā arī atvieglojumus nodokļu politikā kūdras sezonas strādniekiem.

2016.gada 5.oktobra komisijas sēdē Pārresoru kordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks prezentēja "NAP2020 un Latvija 2030 mērķu sasniegšanas progress cilvēkresursu attīstības kontekstā". Uzsverot, ka konkurētspēja ir cilvēks, vide un resursi. Svarīga ir tautas ataudze, iespēja nevienlīdzības mazināšanai, darba tirgus pieprasījumam atbilstoša izglītība, radošums, uzņēmējspēja, pietiekami ienākumi, cienīgs darbs, darba un ģimenes dzīves savienošana.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē uzklausīja Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāri Karinu Pētersoni, kura iepazīstināja deputātus ar Saeimas analītiskā dienesta izveidošanas virzību. Atbildēja uz deputātu jautājumiem, ka ar nākamo gadu parlamentā plānots izveidot jaunu struktūrvienību, kas nodarbosies ar analīzi un pētniecību. Uz šo struktūrvienību tiks pārceltas trīs Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultantu štata vietas, kuras parlamentā tika izveidotas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas nodrošināšanai.

Komisijas sēdē savu viedokli par Saeimas analītiskā dienesta izveidi izteica LU SZF asociētais profesors, domnīcas "Certus" pētniecības direktors Daunis Auers un izpilddirektore PASOS (Policy Association for an Open Society) Vita Anda Tērauda.

Par Latvijas darba tirgus un nākotnes izaicinājumiem Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē savu viedokli izsaka Latvijas darba devēju asociācijas pārstāvji Anita Līce un Pēteris Leiškalns  uzsverot  demogrāfisko situāciju valstī , darbaspēka nodokļi -  konkurētspēja Baltijas tirgū un kvalificēta darbaspēka pieejamība.

Ārvaldu investoru padomi komisijas sēdē pārstāvēja Kaspars Kauliņš uzsverot , atbalstu skolu tīklu reorganizācijai, kā arī ārvalstu kvalitatīvu studentu piesaisti augstskolām. Ka tās būtu viņu pirmās darba vietas Latvijā, līdz ar to viņi tiktu iesaistītu darba tirgū kā augsti kvalificēti speciālisti.

 

·        

2016.gada 14.septembra sēdē piedalījās Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un prezentēja DARBA TIRGUS PĀRKĀRTOJUMI STRAUJĀKAI EKONOMIKAS IZAUGSMEI. Uzsverot Latvijas ekonomikas konkurētspēja - produktivitātes pieaugums – balstīts uz  tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti, inovācijām.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv