Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Laimdotu Straujumu.

Notika komisijas sekretāra pārvēlēšanas par komisijas sekretāju ievēlēja Arti Rasmani.

Komisijas sēdē tika apspriesta Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas konkurētspējas platforma, kur Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis un Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere iepazīstināja komisijas deputātes ar savu redzējumu.

 

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas amatpersonu vēlēšanas.

Par Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāju trešdien, 24.februārī, ievēlēja deputāti Laimdotu Straujumu.

 

LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izbraukuma sesija un RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta seminārs.

Biotautsaimniecība. Dabas resursi un to izmantošanas iespējas.

 

Darba plāna apstiprināšana priekšlikumu izstrādei, kas saistīti ar dabas resursu produktivitātes celšanu.

2015.gada 9.decembrī Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti lems par lēmuma projekta "Par uzdevumiem, kas veicami kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveidošanai un ar izglītojamo telpisko mobilitāti saistīto problēmu risināšanai" apstiprināšanu komisijā un virzīšanu pieņemšanai Saeimā.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv