2015.gada 30.septembrī Valsts SIA ''Autotransporta direkcijas'' valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš iepazīstinās deputātus " Nepieciešamība un iespējas integrēt visus pasažieru pārvadājumu veidus vienotā transporta sistēmā, t.sk. sabiedrisko transportu (reģionālās nozīmes un republikas pilsētu), transportu pēc pieprasījuma un skolēnu pārvadājumus''.

Ilgtspējīgas attīstības komisija kopā ar Eiropas lietu komisiju rīko kopsēdi  Par Eiropas Savienības fondu ieviešanas progress - 2007. -2013. un  2014. – 2020. gadu plānošanas perioda aktualitātes.

 

2015.gada 23.septembrī  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē piedalās Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile un Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti par tēmu: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanu kontekstā ar cilvēku skaita samazināšanos.

2015.gada 16.septembrī Pārresoru korrdinācijas centrs Ilgtspējīgas attīstības deputātus iepazīstinās ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam,
Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam un deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumu.

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) Ministru prezidentes uzdevumā ir izstrādājis „Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna no 2014.–2020. gadam un Laimdotas Straujumas vadītās valdības deklarācijas par iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumu” (ziņojums), kas iekļauj konkrētu sasniedzamo rezultātu vērtējumu attiecībā pret noteiktiem attīstības mērķiem laika posmā līdz 2030. gadam.

Nacionālā attīstības plāna īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas process.

Būtiska loma NAP2020 uzraudzības un novērtēšanas procesā būs Latvijas Republikas Saeimai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijai. Pēc NAP2020 apstiprināšanas Ministru kabinets reizi divos gados iesniegs izskatīšanai Saeimā vienotu savstarpēji integrētu ziņojumu par NAP2020, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanu un valsts ilgtspējīgu attīstību. Tas ļaus izvērtēt šo attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas gaitu gan mērķu, gan uzdevumu līmenī, kā arī kalpos par pamatu iespējamiem grozījumiem tajos, ja pārskata periodā notikušo pārmaiņu valstī un ārējā vidē un esošās situācijas izvērtējuma rezultātā būs pamatoti argumenti šādu grozījumu veikšanai.

Ministru kabineta locekļu ziņojumi.

Saeimas kārtības rullis(118.1) nosaka , ka Ministru prezidents rakstveidā iesniedz Saeimai ikgadējo ziņojumu par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Izskatot Saeimas sēdē ikgadējo ziņojumu par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību, Ministru prezidents ziņo par to, pēc tam tiek atklātas debates.

Rudens sesijas pirmā sēde 9.septembrī

 

Ilgtspējīgas attīstības komisija darbu rudens sesijā atsāks 9.septembrī. Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis iepazīstinās deputātus ar komisijas starpziņojumu:" Priekšlikumi iniciatīvām Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai" apspriešana.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv