Ilgtspējīga mājokļu politika.

 

Komisijas sēdē galvenās tēmas tika prezentētas.

Nozares loma tautsaimniecībā.

Mājokļu īpatnības.

Tirgus struktūra un novecošanās.

Demogrāfiskie izaicinājumi.

Nozares problēmas.

Kopsavilkums.

„Meža nozares attīstības iespējas un vieta Latvijas tautsaimniecībā”.

 

Meža nozare joprojām būs viens no Latvijas taustaimniecības stūrakmeņiem.

Kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir piedzīvojusi straujas izmaiņas. Pirmie soļi tiek sperti “dabiski”:

dabas resursu izmantošana, rūpniecības uzsākšana un eksports, ārvalstu investīciju ienākšana un pasaules labās prakses pārņemšana.

Turpmāk viss paliek sarežģītāk un smaga darba rezultāti mazāk jūtami:

katrs zemes ha dod optimālu atdevi; katram ekonomiski aktīvam iedzīvotājam ir vieta mūsdienu Latvijas “darba tirgū”; komercdarbības konkurētspējas nezaudēšana pie algu izlīdzināšanās ar vidējo ES; investīciju piesaiste sfērās, kas attīsta kopējo tautsaimniecību , valsts funkciju atbilstība (apjoms un kvalitāte) sabiedrības gaidām un maksātspējai (nodokļu iekasējamība).

Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Eiropas lietu komisijas kopsēde.

 

1. Latvijas Stabilitātes programma 2014 - 2017.
Ziņo: Finanšu ministrijas pārstāvji.
2. Progresa ziņojums par Latvijas Nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā īstenošanu.
Ziņo: Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Latvijas tautsaimniecības izaugsmes ceļa karte.

Zemes dzīļu izmantošanas tiesiskais regulējums.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv