Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Māri Kučinski.

Komisijas sēdē lemj par apakškomisijas izveidošanu. Deputāti piekrīt izveidot ilgtspējīgas enerģētikas apakškomisiju.

Pārresoru kordinācijas centra pārstāvji prezentē komisijai situāciju par publisko institūciju pasūtīto pētījumu savstarpējo koordināciju.

Jānis Salmiņš Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departaments pārstāvis iepazīstina komisiju par tautsaimniecības attīstības un nozaru attīstības tendencēm, t.sk. nodarbinātības kontekstā.

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas darba plāna sastādīšana, periodam līdz pavasara sesijas beigām.

Pārresoru kordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks iepazīstina komisiju ar prezentāciju - Par valsts attīstības plānošanas sistēmas darbību - esošā situācija, iespējamie uzlabojumi.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv