Ilgtspējīgas attīstības komisijas darba plāna sastādīšana, periodam līdz pavasara sesijas beigām.

Pārresoru kordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks iepazīstina komisiju ar prezentāciju - Par valsts attīstības plānošanas sistēmas darbību - esošā situācija, iespējamie uzlabojumi.

 

Komisijas  priekšsēdētājs  M.Kučinskis atklāj komisijas sēdi un iepazīstina ar  komisijas  sastāvu. Norāda, ka galvenais ir veidot stipru fundamentu un vienoties  par  principiem  un  galvenajiem  uzdevumiem.  Izklāsta vēstures faktus  par ideju veidot Ilgtspējīgas attīstības komisiju, kā piemēru minot Somiju.  Ka  Somijā  Parlaments  skata  visus stratēģiskos dokumentus pirms nodod Ministru kabinetam, jo tas ir ierakstīts Kārtības rullī.

M.Kučinskis norāda, ka šī nav likumdošanas komisija, un uzsver galvenās komisijas pilnvaras. Aicina orientēties uz rezultātiem, ko varētu maijā prezentēt konferencē Saeimā. Iezīmē vienu no virzieniem, kas ir monitorings par esošajiem plānošanas dokumentiem, otrs būtu apspriest un padziļināti izpētīt trīs galvenās lietas: zinātne, enerģētika, demogrāfija un esošā situācija Latvijā.

Ilgtspējīgas  attīstības  komisija  (turpmāk arī – komisija) tiek izveidota 2014.gada  6.  novembrī.  Par  komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Māris Kučinskis,  par  priekšsēdētāja  biedru  Jānis  Dombrova  un  par komisijas sekretāru  Ints Dālderis. Komisijā vēl darbojas 14 deputāti: Andris Buiķis, Boriss Cilevičs, Einārs Cilinskis, Ainārs Mežulis, Sergejs Potapkins, Artis Rasmanis,  Jānis Ruks, Silvija Šimfa, Juris Šulcs, Jānis Trupovnieks, Jānis Tutins, Ilze Viņķele, Dzintars Zaķis, Ivars Zariņš.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv