7. septembrī Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti pēc starpsesiju pārtraukuma atsāks regulārās sēdes.  Pirmajā rudens sesijas sēdē deputāti izskatīs jautājumus un priekšlikumus rudens sesijas darba kārtībai .

 Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma iepazīstina deputātus ar darba plānu nosaucot rudens sesijas galvenos virzienus: Latvijas darba tirgus un nākotnes izaicinājumi, valsts nodarbinātības veicināšanas politika, darba tirgus reģionālajām atšķirībām un darbaspēka iekšējo mobilitāti, strukturālais bezdarbs un tālākizglītība, pārkvalifikācija kā arī imigrācija, emigrācija un reemigrācija.

 Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde trešdien, 7. septembrī, sāksies plkst. 12.00 un notiks  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 409.telpa.

2016.gada 15.jūnijā Saeimas sēdē komisijas patstāvīgā priekšlikuma Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu tika nodots Ministru kabinetam izpildei.

2016.gada 9.jūnijā komisijas deputāti nobalsoja par komisijas patstāvīgā priekšlikuma Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu iesniegšanu 2016.gada 15.jūnija Saeimas sēdē .

Tikšanās ar Latvijas Swedbank galveno ekonomistu Mārtiņu Kazāku.

Satiksmes ministrija iepazīstināja komisijas deputātus ar valsts stratēģiskie investīciju projekti sadarbībā ar Ķīnas Tautas republiku.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv