Ekomomikas ministrija ar ziņojumu par tautsaimniecības attīstības un nozaru attīstības tendencēm, t.sk. nodarbinātības kontekstā.

Pielikumi
Download this file (5255444.pptx)5255444.pptx

Informācija par valsts attīstības plānošanas sistēmas darbību - esošā situācija, iespējamie uzlabojumi.

Ziņo: Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks