Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latvijas tautsaimniecības izaugsmes ceļa karte.

Zemes dzīļu izmantošanas tiesiskais regulējums.

Attīstības plānošanas procesa aktualitātes.

No 2015.gada 30.maija - 05.jūnijam notiek Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis devās komandējumā uz Kanādu(Toronto) no 2015.gada 27.februāra līdz 05.martam.

Piedalījās starptautiskā konferencē – izstādē Toronto par minerālu ieguves iespējām.


Rīgas plānošanas reģiona un Pierīgas ekonomiskais profils.

 

RPR AP priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un RPR administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš prezentēja Rīgas plānošanas reģiona ekonomisko profilu.